top of page
Henning Karlsen_foredrag.jpg

Merkevarebygging har med tiden blitt et utvannet og fragmentert begrep uten et tilstrekkelig godt konvensjonelt rammeverk. Det florerer litteratur, meninger og praktisk metodikk uten dokumentert faglig forankring i hva som faktisk kjennetegner og preger merkevarer som lykkes bedre og er mer lønnsomme enn andre over tid. 

For det finnes faktisk strukturelle likhetstrekk på tvers av kategorier og bransjer mellom merkevarer som lykkes bedre og er mer lønnsomme enn andre. Det finnes metoder, verktøy og tankegods som beviselig skaper varige konkurransefortrinn, uavhengig av marked, bransje eller kategori.

ANFO og Compete Consulting Group inviterer til en online merkevareskole over 4 halve dager hvor du vil få grundig innføring i strategisk, helhetlig merkevarebygging, basert på empiri, beste praksis modeller og cases fra inn- og utland. 

Hovedforedragsholder er Henning Karlsen som foreleser på flere høyskoler og universiteter i Europa (London Schoool of Economics, London Business School, Celsa/Sorbonne), og som tre ganger har holdt keynote på World Brand Congress.

bottom of page