Økt konkurransekraft i
bedriftsmarkedet

12 mai 09.00 - 10.15

De mest lønnsomme selskapene i verden er også de selskapene som har de sterkeste merkevarene, også i b2b markedet. Til tross for det, har det i alt for liten grad vært utviklet verktøy og metode som  bygger bro mellom tradisjonell merkevarebygging, strategi og finansiell måloppnåelse. Det ønsker vi å gjøre noe med i dette spennende webinaret fra Compete Consulting Group. Webinaret er bygget på omfattende forskningsarbeid ved London Business School. Gjennom en intensiv time får du blant annet innblikk i:

Temaer for webinaret
  • Det underliggende tankegodset

  • Likhetstrekk blant virksomheter som er mer lønnsomme enn sine konkurrenter

  • Innsikt som drivkraft for strategiarbeidet

  • Det strategiske rammeverket som skal til for å lykkes

  • Hvordan sikre helhetlig implementering og utvikling

  • KPI struktur, kontroll og oppfølging 

C white.png

12

Mai

2021

09.00