Agenda

24 mars 09.00 - 10.15

Hva kjennetegner de mest lønnsomme strategiene?

De mest lønnsomme selskapene i verden er også de selskapene som har de sterkeste merkevarene, både i b2b og b2c sammenheng. Til tross for det, har det i alt for liten grad vært utviklet verktøy og metode som  bygger bro mellom tradisjonell merkevarebygging, strategi og finansiell måloppnåelse. Det ønsker vi å gjøre noe med i dette spennende webinaret fra Compete Consulting Group. Webinaret er bygget på omfattende forskningsarbeid ved London Business School. Gjennom en intensiv time får du blant annet innblikk i:

Viktige elementer i webinaret
  • Signifikante likhetstrekk mellom virksomheter som konsekvent leverer høyere avkastning på investert kapital enn sine konkurrenter
  • Hvordan fastsetter man verdien av en merkevare?
  • Hvilken merkearkitektur er mest lønnsom over tid?
  • Hvordan oppnår man høyere avkastning ved å jobbe strategisk med mulighetsrom basert på ekstern innsikt?
  • Hvordan kan man ved hjelp av strategisk innsikt estimere topplinjen i et business case?

24

Mars

2021

Compete Consulting Group as - Fridtjof Nansens vei 1 - 1366 LYSAKER, Norway - www.compete.no