Økt konkurransekraft med
bedre strategiarbeid

15 juni kl 09.00 - 10.15

De mest lønnsomme selskapene i verden er også de selskapene som har de sterkeste merkevarene. Til tross for det, har det i alt for liten grad vært utviklet verktøy og metode som  bygger bro mellom tradisjonell merkevarebygging, strategi og finansiell måloppnåelse. Det ønsker vi å gjøre noe med i dette spennende webinaret fra Compete Consulting Group. Webinaret er bygget på omfattende forskningsarbeid ved London Business School.

Temaer for webinaret
  • Strategi – hva handler det egentlig om?
     

  • Likhetstrekk blant virksomheter som lykkes bedre enn andre over tid
     

  • Hvordan lykkes i din virksomhet:
    En helhetlig verktøykasse for strategiarbeid som beviselig gir økt inntjening og lønnsomhet

C white.png

15

Juni

2021

09.00