top of page

Skolens innhold

Dag 1: Bærende teori og beste praksis
 

 • Til ettertanke - hva avgjør om man lykkes i et marked over tid

 • Det avgjørende tankegodset - likhetstrekk blant merkevarer som lykkes bedre enn andre

 • Likheter og forskjeller i B2B og B2C

 • Merkevaren i et finansielt perspektiv - hvordan skaper merkevaren økt lønnsomhet
  Gruppediskusjon (digitale grupperom) - viktigste læringspoeng
  Plenumsgjennomgang (digitalt fellesrom)
   

Dag 2:  Differensiering, relevans og merverdi

 

 • Forbrukeratferd i det moderne forbrukersamfunnet

 • Symbolikkens kraft og verdi, og hvordan den kan utnyttes

 • Hvordan skape kontekstuell og emosjonell relevans
  Gruppediskusjon/enkeltoppgave (digitale grupperom) - Hvordan kan dette relateres til egen merkevare
  Plenumsgjennomgang (digitalt fellesrom)

 

Dag 3: Innsikt og forståelse

 

 • Forbrukersosiologi, segmentering og målgruppeforståelse - en forutsetning for å lykkes

 • Den nødvendige innsikten - hva og hvordan

 • Forståelse av strategiske mulighetsrom og hvordan de kan utnyttes for økt konkurransekraft og vekst
  Gruppediskusjon/enkeltoppgave (digitale grupperom) - Hvordan kan dette relateres til egen merkevare
  Plenumsgjennomgang (digitalt fellesrom)
   

Dag 4: En helhetlig verktøykasse

 

 • Hvordan utvikle en sterk og helhetlig merkestrategi - metoder, prosess og verktøy

 • KPI'er, kontroll og oppfølging som sikrer konkurransekraft og vekst
  Gruppediskusjon (digitale grupperom) - viktigste læringspoeng for bruk i egen merkevarebygging fremover
  Plenumsgjennomgang (digitalt fellesrom)

   

Pris: 

Medlemmer                                 På forespørsel

Ikke medlemmer:                        På forespørsel

Compete Consulting Group as - Fridtjof Nansens vei 1 - 1366 LYSAKER, Norway - www.compete.no

bottom of page