Agenda

Dato ikke fastsatt

En mørk sky på retail himmelen

Norge er et av verdens mest kjedifiserte land, på tvers av bransjer og kategorier. Felles for mange retailkonsepter  er at de går en mørk fremtid i møte, dels på grunn av manglende konseptuell differensiering og dels på grunn av en digital fremtid som utfordrer den fysiske retailstrukturen og etablerte sannheter. 

 

Compete ønsker deg velkommen til et nytenkende seminar om fremtidens retailvinnere, bygget på ledende empiri og beste praksis cases fra inn- og utland. Hør Henning Karlsen fra Compete og London Business School trekke opp viktige linjer for hva som skal til for å lykkes som kjede fremover

  • Hvilke likhetstrekk finner vi hos kjeder og butikker som konsekvent leverer høyere avkastning på investert kapital enn sine konkurrenter?

  • Hvordan vil en dramatisk endring i forbrukeradferd og handlemønstre påvirke fremtidens retail?

  • Hvordan bør en butikk eller en kjede tenke og arbeide  i en fremtid preget av galopperende konkurranse?

  • 6 avgjørende faktorer for fremtidige retail vinnere

Viktige elementer i webinaret

XX

xxx

2020

Compete Consulting Group as - Fridtjof Nansens vei 1 - 1366 LYSAKER, Norway - www.compete.no