Agenda

22 mars 2021 kl 09.00-10.20

Viktige elementer i webinaret

  • Det underliggende tankegodset - Likhetstrekk blant de mest vellykkede merkevarene

  • En tydelig målgruppe som drivkraft

  • Den nødvendige innsikten man må ha for å skape kontekstuell- og emosjonell relevans

  • Det strategiske rammeverket som skal til for å lykkes

  • Hvordan sikre helhetlig implementering og utvikling

  • KPI struktur, kontroll og oppfølging 

Merkevarebygging har med tiden blitt et utvannet og fragmentert begrep uten et tilstrekkelig, godt konvensjonelt rammeverk. Det florerer litteratur, meninger og praktisk metodikk uten dokumentert faglig forankring i hva som faktisk kjennetegner og preger merkevarer som lykkes bedre og er mer lønnsomme enn andre over tid. 

 

Compete ønsker deg velkommen til et spennende og faglig dokumentert webinar om merkevarebygging, basert på empiri og beste praksis fra verdens ledende merkevarer både i bedrifts- og forbrukermarkedet.  Hør Henning Karlsen fra Compete og London Business School fortelle om hvordan man må tenke og arbeide for å lykkes med fremtidig merkevarebygging i markeder preget av stadig økende konkurranse. 

22

Mars

2021

Compete Consulting Group as - Fridtjof Nansens vei 1 - 1366 LYSAKER, Norway - www.compete.no