Compete lilla R65G5B70.png

MERKEVAREBYGGING = KONKURRANSESTRATEGI = FORRETNINGSSTRATEGI 
Det handler om virksomhetens helhetlige strategisk innretning, fokus og utvikling

 

Merkevarebygging er et begrep som over år har blitt misbrukt i så stor grad at det har mistet mye av sin betydning og fått et helt galt fokus i mange virksomheter. Samtidig har kommunikasjonsbyråer av ulike slag gjort alt de kan for å fortelle at merkevarebygging handler om reklame, og nå etterhvert i stadig større grad om digital kommunikasjon og tilstedeværelse. Det holdes seminarer og foredrag over en lav sko om hvordan man skal bygge merkevaren i digitale kanaler, hvordan man skal bygge merkevaren gjennom sosialt ansvar og mange andre innfallsvinkler. Nettopp dette understreker den manglende kunnskapen mange tilbydere av merkevare rådgivning, kommunikasjon og reklame har.  

 

La oss slå det fast en gang for alle; Merkevarebygging handler ikke om kommunikasjon, reklame eller digitale kanaler. Dette er naturligvis viktige verktøy i en strategisk helhet, men er svært ofte langt fra de viktigste verktøyene. 

 

I samarbeid med London Business School har Henning Karlsen i Compete ledet et stort forskningsprosjekt over flere år for å identifisere likhetstrekk blant merkevarer og virksomheter som er mer lønnsomme enn sine bransjekonkurrenter over tid. Funnene er tydelige og vil komme til å prege både strategi og merkevarefaget fremover, spesielt hvordan man arbeider med innsikt, strategi og helhetlig konseptuell utvikling – uavhengig om merkevaren er et produkt, en tjeneste eller en bedrift. 

 

I lys av ovenstående ønsker vi å invitere deg til et 2 timers tettpakket fagseminar om strategisk merkevarebygging, likhetstrekk blant merkevarer som lykkes bedre enn andre, og hvordan dette henger sammen med virksomhetens øvrige strategiske tilnærming. Vi vil gå igjennom både forskningsresultater, praktiske case fra ledende virksomheter i inn- og utland og strategisk verktøykasse for hvordan din virksomhet kan utvikle og implementere bærekraftige strategier som gir varige konkurransefortrinn. 

Tidspunkt: 26 august 2022, 09.00-11.00, Villa Lysaker, Fridtjof Nansens vei 3, Lysaker

Det er muligheter for å delta både digitalt og ved fysisk tilstedeværelse

Gode strategier handler om å skape verdi for mennesker

Foredragsholder

C lilla R65G5B70.jpg
Henning Karlsen.jpg

Vær unik - tenk helhet

Henning Karlsen

Fagansvarlig, Compete Consulting Group

Visiting professor, London Business School

Visiting Lecturer, London School of Economics

Henning har hjulpet norske og internasjonale virksomheter med å utvikle og implementere konkurranse- og merkevarestrategier gjennom 20 år. Han har på mange måter utviklet faget helhetlig merkevareledelse gjennom å tydeliggjøre sammenhengen mellom forretningsstrategi, konkurransestrategi og merkevarestrategi.

Han har en MSc i Consumer Sociology og International Marketing & Strategy. 

Henning har sammen med London Business School forsket på likhetstrekk mellom virksomheter som lykkes over tid og er en svært ettertraktet foredragsholder. Han har også det faglige ansvaret for ANFOs merkevareskole. 

Om Compete

Hos Compete vil du møte senior rådgivere med tung erfaring fra topplederstillinger, akademia og corporate finance. Vi er spesialister på å lede din endringsprosess hele veien fra innsikt via strategiutvikling til implementering.

Med en faglig ideologi og en verktøykasse ingen andre selskaper i Norge besitter, hjelper vi våre kunder med å etablere og implementere strategier som tydeliggjør virksomheten, internt og eksternt, på måter som skaper opplevd differensiering, merverdi og varige konkurransefortrinn.

CCG bilde.jpg

Compete Consulting Group as - Fridtjof Nansens vei 1 - 1366 LYSAKER, Norway - www.compete.no