Brand relevance
11 februar
Lønnsomme strategier
15 februar
Fremtidens retail
Ikke fastsatt dato

ANFO / Compete
merkevareskole

Hva kjennetegner strategi og arbeid bak de sterkeste og mest lønnsomme merkevarene i verden? Finnes det likhetstrekk i filosofi, fokus og strategisk rammeverk?

 

På dette webinaret får du en grundig innføring i tankegods og verktøy for å lykkes i fremtidens merkevarebygging, basert på empirisk dokumenterte likhetstrekk blant merkevarer som lykkes bedre og er mer lønnsomme enn andre   

De mest lønnsomme selskapene i verden er også de selskapene som har de sterkeste merkevarene, både i b2b og b2c sammenheng. 

 

Til tross for det, har det i alt for liten grad vært utviklet verktøy og metode som  bygger bro mellom tradisjonell merkevare-bygging, strategi og finansiell måloppnåelse.

 

På dette webinaret gir vi deg innblikk i den virksomhet-strategiske og finansielle siden ved merkevarebygging som verktøy for å skape økt inntjening og lønnsomhet 

Norge er et av verdens mest kjedifiserte land, på tvers av bransjer og kategorier.

 

Hva skal til for å lykkes innen retail og dagligvare fremover? Hvordan må en butikk eller kjede tenke og arbeide for å lykkes i en fremtid med galopperende konkurranse og dramatisk endring i forbrukeratferd og handlemønstre?

På dette webinaret vil du få høre hva verdens ledende retailforskere mener skal til for å lykkes i fremtiden.

ANFO og Compete inviterer deg til vår merkevareskole, hvor du vil få grundig innføring i strategisk, helhetlig merkevarebygging, basert på beste praksis modeller og cases fra inn- og utland.

 

Gjennom 4 samlinger à fire halve dager går vi igjennom bærende teori med tilhørende cases og gruppearbeid som skal gjøre deg til en bedre merkevarebygger, enten du jobber med produktmerker, tjenestemerker eller bedriften som merkevare.

Målgruppe

CMO

Markedsdirektør

Markedssjef

Produktsjef

Merkevaresjef

Målgruppe

CEO

CFO

CCO

Daglig Leder

Økonomisjef

Målgruppe

CEO

CFO

CCO

Kjedesjef

Merkevaresjef

Målgruppe

CMO

Markedsdirektør

Markedssjef

Produktsjef

Merkevaresjef

Foredragsholder

Gode strategier handler om å skape verdi for mennesker

Vær unik - tenk helhet

Henning Karlsen

Fagansvarlig, Compete Consulting Group

Head of Program, London Business School

Visiting Lecturer, London School of Economics

Henning har hjulpet norske og internasjonale virksomheter med å utvikle og implementere konkurranse- og merkevarestrategier gjennom 20 år. Han har på mange måter utviklet faget helhetlig merkevareledelse gjennom å tydeliggjøre sammenhengen mellom forretningsstrategi, konkurransestrategi og merkevarestrategi.

Han har en MSc i Consumer Sociology og International Marketing & Strategy. 

Henning har sammen med London Business School forsket på likhetstrekk mellom virksomheter som lykkes over tid og er en svært ettertraktet foredragsholder. Han har også det faglige ansvaret for ANFOs merkevareskole. 

 
 

Om Compete

Hos Compete vil du møte senior rådgivere med tung erfaring fra topplederstillinger, akademia og corporate finance. Vi er spesialister på å lede din endringsprosess hele veien fra innsikt via strategiutvikling til implementering.

Med en faglig ideologi og en verktøykasse ingen andre selskaper i Norge besitter, hjelper vi våre kunder med å etablere og implementere strategier som tydeliggjør virksomheten, internt og eksternt, på måter som skaper opplevd differensiering, merverdi og varige konkurransefortrinn.

Compete Consulting Group as - Fridtjof Nansens vei 1 - 1366 LYSAKER, Norway - www.compete.no