Compete lilla R65G5B70.png

Økt konkurransekraft og høyere lønnsomhet?
 

På vårt seminar 22 november vil du få høre om metoder, prosesser og verktøy som beviselig skaper økt konkurransekraft og høyere lønnsomhet.  Du vil også få grundig innblikk i metoder og verktøy som gir deg bedre og mer presis beslutningsstøtte i dine strategi- og forretningsutviklings prosesser - metoder og verktøy som få kjenner til og behersker. 

Seminaret er bygget på et omfattende forskningsarbeid fagansvarlig i Compete har gjennomført sammen med London Business School i en periode på over 6 år.

Agenda for seminaret er: 
 

  • Faglig bakteppe: Hva avgjør om man lykkes i et marked?

  • Beviselige likhetstrekk blant virksomheter som lykkes bedre enn andre over tid

  • Hvordan finne frem til de mest relevante og attraktive strategiske mulighetsrommene for utvikling og vekst?

  • Hvordan kan man kartlegge en strategis attraktivitet i markedet?

  • Hvordan benytte avanserte statistiske metoder til markedstilbuds- og prisoptimalisering?

Tidspunkt: 22 november 2022, 09.00-11.00, Villa Lysaker, Fridtjof Nansens vei 3, Lysaker

Det er muligheter for å delta både digitalt og ved fysisk tilstedeværelse

Gode strategier handler om å skape verdi for mennesker

Foredragsholder

C lilla R65G5B70.jpg
Henning Karlsen.jpg

Vær unik - tenk helhet

Henning Karlsen

Fagansvarlig, Compete Consulting Group

Visiting professor, London Business School

Visiting Lecturer, London School of Economics

Henning har hjulpet norske og internasjonale virksomheter med å utvikle og implementere konkurranse- og merkevarestrategier gjennom 20 år. Han har på mange måter utviklet faget helhetlig merkevareledelse gjennom å tydeliggjøre sammenhengen mellom forretningsstrategi, konkurransestrategi og merkevarestrategi.

Han har en MSc i Consumer Sociology og International Marketing & Strategy. 

Henning har sammen med London Business School forsket på likhetstrekk mellom virksomheter som lykkes over tid og er en svært ettertraktet foredragsholder. Han har også det faglige ansvaret for ANFOs merkevareskole. 

Om Compete

Hos Compete vil du møte senior rådgivere med tung erfaring fra topplederstillinger, akademia og corporate finance. Vi er spesialister på å lede din endringsprosess hele veien fra innsikt via strategiutvikling til implementering.

Med en faglig ideologi og en verktøykasse ingen andre selskaper i Norge besitter, hjelper vi våre kunder med å etablere og implementere strategier som tydeliggjør virksomheten, internt og eksternt, på måter som skaper opplevd differensiering, merverdi og varige konkurransefortrinn.

CCG bilde.jpg

Compete Consulting Group as - Fridtjof Nansens vei 1 - 1366 LYSAKER, Norway - www.compete.no