Strategi faget har med tiden blitt utvannet og misforstått. Det finnes et utall innfallsvinkler, verktøy og metoder uten dokumentert bevis eller belegg. Samtidig er kravene til gode strategier som skaper varige konkurransefortrinn og økt lønnsomhet endret.

Hva er det som egentlig avgjør om man lykkes i et marked over tid? Hva kjennetegner virksomheter og merkevarer som er mer lønnsomme og lykkes bedre enn sine konkurrenter? Hvordan utvikler og implementerer man strategier som skaper varige konkurransefortrinn og høyere lønnsomhet over tid? Dette er temaer vi dekker på våre webinarer, basert på et stort forskningssamarbeid vi har hatt med London Business School siden 2011.

 

Selv om essensen er den samme, har vi laget to webinarer ett for virksomheter i forbrukermarkedet, og ett for virksomheter i bedriftsmarkedet.

Gode strategier handler om å skape verdi for mennesker

Foredragsholder

Vær unik - tenk helhet

Henning Karlsen

Fagansvarlig, Compete Consulting Group

Head of Program, London Business School

Visiting Lecturer, London School of Economics

Henning har hjulpet norske og internasjonale virksomheter med å utvikle og implementere konkurranse- og merkevarestrategier gjennom 20 år. Han har på mange måter utviklet faget helhetlig merkevareledelse gjennom å tydeliggjøre sammenhengen mellom forretningsstrategi, konkurransestrategi og merkevarestrategi.

Han har en MSc i Consumer Sociology og International Marketing & Strategy. 

Henning har sammen med London Business School forsket på likhetstrekk mellom virksomheter som lykkes over tid og er en svært ettertraktet foredragsholder. Han har også det faglige ansvaret for ANFOs merkevareskole. 

Om Compete

Hos Compete vil du møte senior rådgivere med tung erfaring fra topplederstillinger, akademia og corporate finance. Vi er spesialister på å lede din endringsprosess hele veien fra innsikt via strategiutvikling til implementering.

Med en faglig ideologi og en verktøykasse ingen andre selskaper i Norge besitter, hjelper vi våre kunder med å etablere og implementere strategier som tydeliggjør virksomheten, internt og eksternt, på måter som skaper opplevd differensiering, merverdi og varige konkurransefortrinn.

Compete Consulting Group as - Fridtjof Nansens vei 1 - 1366 LYSAKER, Norway - www.compete.no