top of page
Compete lilla R65G5B70.png

Hva betyr konkurransestrategi og merkevareledelse for toppledere

Tradisjonelt har merkevarebygging vært noe toppledere feilaktig har overlatt til markedsavdelingene, Uavhengig av kategori eller bransje viser ny forskning at strategisk merkevarebygging på selskapsnivå er den forretningsfilosofien som gir høyest lønnsomhet og størst avkastning på investert kapital over tid. Dette betyr at toppledere og ledergrupper i større grad må forstå og legge til grunn prinsipper og metoder fra merkevarebygging som premiss for fremtidig selskapsstrategi og forretningsutvikling.

 

Fredag 23 november inviterer vi deg til et 2 timers fagseminar om konkurransestrategi og merkevareledelse for toppledere. Seminaret er basert på resultater fra et seks års forskningsarbeid på likhetstrekk blant virksomheter som lykkes bedre en andre over tid som fagansvarlig hos Compete har ledet ved London Business School. Her byr vi på resultater, metoder og cases som vil prege fremtidig strategiarbeid, og som beviselig vil kunne bidra til økt konkurransekraft og lønnsomhet for din virksomhet.

Tidspunkt: 23 november 2023, 09.00-11.00, The Mini Bottle Gallery, Kirkegata 10, 0153 OSLO

Det er ikke mulig å delta digitalt på dette seminaret. 

Gode strategier handler om å skape verdi for mennesker

Foredragsholder

C lilla R65G5B70.jpg
Henning Karlsen.jpg

Vær unik - tenk helhet

Henning Karlsen

Fagansvarlig, Compete Consulting Group

Visiting professor, London Business School

Visiting Lecturer, London School of Economics

Henning har hjulpet norske og internasjonale virksomheter med å utvikle og implementere konkurranse- og merkevarestrategier gjennom 20 år. Han har på mange måter utviklet faget helhetlig merkevareledelse gjennom å tydeliggjøre sammenhengen mellom forretningsstrategi, konkurransestrategi og merkevarestrategi.

Han har en MSc i Consumer Sociology og International Marketing & Strategy. 

Henning har sammen med London Business School forsket på likhetstrekk mellom virksomheter som lykkes over tid og er en svært ettertraktet foredragsholder. Han har også det faglige ansvaret for ANFOs merkevareskole. 

Om Compete

Hos Compete vil du møte senior rådgivere med tung erfaring fra topplederstillinger, akademia og corporate finance. Vi er spesialister på å lede din endringsprosess hele veien fra innsikt via strategiutvikling til implementering.

Med en faglig ideologi og en verktøykasse ingen andre selskaper i Norge besitter, hjelper vi våre kunder med å etablere og implementere strategier som tydeliggjør virksomheten, internt og eksternt, på måter som skaper opplevd differensiering, merverdi og varige konkurransefortrinn.

CCG bilde.jpg

Compete Consulting Group as - Fridtjof Nansens vei 1 - 1366 LYSAKER, Norway - www.compete.no

bottom of page